Çocukların aile fertleri arasında ilk güçlü bağı annesi ile kurar. Bu bağ çocuk dünyaya gelmeden anne. Continue reading