Casio, dünyadaki 6 istasyondan gönderilen radyo dalgalarını ve GPS sinyallerini algılayarak zamanı. Continue reading